Biodiversiteit & Introductie Stolpen 8.28 TA

De kartrekker voor het bodemvriendelijk laden van gewassen

Biodiversiteit heeft nog nooit zo hoog op de agenda gestaan binnen gemeenten, provincies en landschapsbeheerders als nu. Het beheren van de groenstroken, bermen en natuurgebieden gaat met de vernieuwde ecologische slag, om een leefbare omgeving te creëren voor een wilde variatie aan bloemen en insecten. Maaien met een korte snede is niet meer van nu, het leven in deze gebieden mag groeien en bloeien.

Het ecologische beheer van landschapsbeheerders in de groensector, streeft naar een harmonieus samenspel tussen natuurbehoud, biodiversiteit, verkeersveiligheid en lokale belangen, om zo een meer natuurlijke en gezonde leefomgeving te creëren en bevorderen

Zij vatten dit samen in 5 doelstellingen:

● Het bevorderen van biodiversiteit

Een gevarieerde leefomgeving realiseren door het creëren van bloem- en kruidenrijke bermen.

● Seizoensgebonden bloei

Een bloei in alle seizoenen resulteert in voedsel voor de dieren in alle jaargetijden. Deze bereikbaarheid van deze verschillende soorten voedsel bevordert een gezonde voortplanting.

● Natuurlijke bodemprocessent

Zorgvuldige planning van maaimomenten draagt bij aan een gunstige bodem die verschillende soorten planten uitnodigt om hier te blijven groeien.

● Veiligheid in het verkeer

Veiligheid in het verkeer is en blijft prioriteit in het beheer van berm en groenstroken. Goed zicht is hierbij cruciaal.

● Maatwerk voor diverse belangen

Niet alle begroeiing is gewenst, sommige planten kunnen schadelijk zijn voor de landbouw oogst. Het bermbeheer tracht alle belangen mee te nemen om zo een evenwicht mogelijke situatie te creëren.

Voordat het maaisel wordt verzameld, blijft het enkele dagen liggen om dieren, insecten maar ook zaden de tijd te geven om het maaisel te verlaten.

Echter, dient men er bij het verzamelen van dit maaisel nog steeds rekening te houden met deze dieren, insecten en zaden. Men moet voorkomen worden dat deze bezwijken onder de druk van gewicht en wielen.

De optimale machine voor het afvoeren van maaisel

De Stolpen opraapwagen combineert een laag eigen gewicht met een ideale bodemdruk-verdeling, om zo het maaisel op te halen met een minimale beschadiging aan de bodem.

De kleinste versie uit de serie (8.28) verplaatst zich, met een standaard eigen gewicht van 2.500kg, soepel over de (on-)verharde wegen binnen de gemeenten. De wielen van de wagens bevinden zich aan de buitenkant van de opraapwagen, om zo een stabielere ligging te realiseren, die zelfs op hellingen zijn mannetje staat. De 8.28 is standaard leverbaar als enkelas, en uit te breiden naar tandemas.

Met een doorrijhoogte ingeklapt van een standaard wagen 2.00m en uitgeklapt max. 2.70m is de Stolpen (8.28) opraapwagen geschikt voor bebost gebied met laaghangende takken. De bestuurder kan vanuit zijn cabine de wagen  bedienen en klapt middels het hydraulische systeem de wagen in of uit.

Voor de grotere capaciteits-vreter is de Stolpen 8.38 de ideale wagen met een hoge capaciteit en toch een laag eigen gewicht. De Stolpen 8.38 is leverbaar met vier verschillende onderstellen, met twee tot acht wielen, om een nog efficiëntere bodem-drukverdeling te realiseren.

De Stolpen 8-serie valt kort samen te vatten als een opraapwagen die klaar is voor een toekomst vol biodiversiteit. Wordt verrast door de toepassingen en vraag naar de mogelijkheden.

Speciaal ontwikkelt voor de groenvoorziening

  • Laag eigengewicht dus minimale bodemverdichting
  • Lage doorrijhoogte
  • Grote stabiliteit
  • Lage vermogensbehoefte
  • Simpele bediening
  • Compacte wagen
  • 4 Balks invoer
  • 5 Balks pickup

Neem contact met ons op

Ontdek de toekomst van efficiënte voederwinning met onze Stolpen opraapwagens. Neem contact met ons op voor meer informatie en leer hoe onze geavanceerde technologie uw landbouwbedrijf kan transformeren. Klaar om te oogsten? Wij zijn er om u te helpen.